Công nghệ

Thị trường đặt khách sạn theo giờ qua ứng dụng công nghệ tăng trưởng mạnh

Đây được xem là một dịch vụ ngách của thị trường đặt khách sạn thông qua ứng dụng công nghệ tại Việt Nam hiện nay.
Back to top button